0212 441 15 51 - 0553 452 47 58

Okul Kurallarımız

ÖZEL BİLİM KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ

OKUL KURALLARI

            Okulumuzda Eğitim-Öğretimin Daha Huzurlu ve  verimli geçebilmesi için bazı kuralların mutlaka uygulanması ve uyulması gerekmektedir. Bu Konuda bütün Öğretmen, Öğrenci, Veli ve çalışanlarımızdan anlayış bekliyoruz. Kurallar, bir dayatma, bir yasaklama değildir. Her bir bireyin eşit şartlarda olması gerekliliğidir.

Okulumuzda Eğitim Öğretim 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacaktır.

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEMLER TARİHLER SÜRE HAFTALAR

 1. Dönem 18 Eylül 2016 – 20 Ocak 2017 90,5 Gün 18 Hafta
 2. Yarıyıl Tatili 23 Ocak 2017 – 03 Şubat 2017 10 Gün 2 Hafta
 3. Dönem 06 Şubat 2017 – 09 Haziran 2017 90 Gün 18 Hafta

Okulumuzun ders giriş çıkış saatleri Sabah 09.00 ile 16.05 arasıdır. Akşam 16.05 ile 16.50 saatleri arasında yapılacak etüt çalışmalarına katılım zorunludur. Ayrıca, Hafta Sonu etütlerimiz de zorunludur. Ancak; veli isteği ve yazılı dilekçesi ile katılım zorunluluğu kaldırılabilir.

GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

 1. Öğrencilerimiz, okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.
 2. Bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı´nı yüksek sesle söylemek zorundadır.
 3. Okul eşyasını korumak ve zarar vermemek, verdikleri zararı ödemekle yükümlüdürler
 4. Yönetim katı, laboratuarlar, bilgisayar odası ve uygulama gibi eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.
 5. Öğrencilerimiz, küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.
 6. Kantinde sıraya girerler, kantin kurallarına uyarlar.
 7. Servis kurallarına uyarlar.
 8. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık- kıyafet kurallarına uyarlar. (Tüm Öğrenciler Beyaz ve Yakalı tişört ve siyah ya da haki pantolon giyer.)    Tişörtlerin sol üst göğüs bölgesinde okul arması yer alır. Okul arması yönetimden temin edilecektir.
 9. Okulda cep telefonu kullanamazlar. Ders esnasında, cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu kurala uymayan öğrencilerimize Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır. Öğrenciler zorunlu durumlarda okula cep telefonu getirdiklerinde bu telefonları çalınmasından ya da kaybolmasından okul yönetimi sorumlu değildir. Derste çalan cep telefonuna yönetim tutanakla el koyar ve veliye Haziran ayında iade eder. Okula getirilen telefonlar, öğrenciye teslim edilen dolaplarına titreşim ve ses modu kapatılarak bırakılabilir. Ancak; cep telefonları sadece 4. Ders sonu uzun teneffüste kullanılabilir.
 10. Teneffüslerde havalandırılması için sınıflar boşaltılır. Teneffüs zamanlarında bu süre koridorlarda değil okul kantini ve bahçesinde geçirilir. Derslikler içerisinde yiyecek ile girilmesi yasaktır.
 11. Okula, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen program çerçevesinde okul kantininde satışı yapılmayan yiyecek ve içeceklerin okula getirilmesi de yasaktır. Ayrıca okul çevresinde yer alan yiyecek içecek firmalarından sipariş verilmesi de yasaktır. Özel yemek durumu olan öğrencilerimiz bu durumu okul idaresine bildirerek çözüm arayışında olunmalıdır. İstenirse evden (yine yasaklanmış içecek ve yiyecekler haricinde) yiyecek ve içecek getirilebilir, fakat bu ürünlerde dersliklerde tüketilmez.

 

SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

 1. Öğrencilerimiz, derslere zamanında girmek zorundadırlar. Ders saati zili çaldıktan sonra sınıfa giren öğrenci “belgeli mazeretli” değilse derse alınmaz.    İdareye gönderilir. “Derse Kabul Kâğıdı” istenir.
 2. Öğrenciler ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini almak için dışarı çıkamazlar. Öğrenciler ders saatlerinde koridorlarda kesinlikle dolaşamazlar.
 3. Ders işlenirken dersi takip etmek ve derse katılmak zorundadırlar.
 4. Derste öğretmenlerinden söz alarak konuşurlar.
 5. Derste cep telefonu kullanamazlar, Müzik  dinleyemez ve ders dışı herhangi bir şey ile ilgilenemezler. Cep telefonu öğrenci dolabına konulmalıdır. Aksi durumda tutanakla elinden alınır ve sadece ailesine teslim edilir.
 6. Ders sırasında sınıftan dışarı çıkamazlar. Çok zorunlu durumlarda ( ani rahatsızlık vb. ) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar.
 7. Kullandıkları dersliği temiz ve düzenli bırakırlar.
 8. Derste düzgün ve derli toplu otururlar ve izinsiz   ayakta dolaşamazlar. Derste sakız çiğneyemez, hiçbir şey yiyemez ve içemezler. Dersliğe yiyecek ve içecek ile girilmez.
 9. Ders dışı etkinliklere ve törenlere yoklamaları alındıktan sonra öğretmenleri idaresinde giderler.
 10. Gün içerisinde okulda bulunmasına rağmen ara derslerde adı yoklama fişine yok yazıldıktan sonra sınıfa giren öğrenci yok sayılır ve velisi derhal SMS ile bilgilendirilir. Veli, görüşme için okula çağrılır.

GÜVENLİK KURALLARI VE İDARİ KURALLAR

 1. Öğrencilerimiz, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) okul dışına çıkamaz, okula yemek getirtemez veya satıcı çağıramazlar.
 2. Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velinin imzalı izin dilekçesi ile bizzat okula gelmiş olması gerekir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde öğrenciye izin verilir.
 3. Okula yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler getirmek veya bu tür aletleri yanında bulundurmak suç ve  yasaktır.
 4. Okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD, disket vb. araçlar getirmek veya bunları yanında bulundurmak yasaktır.
 5. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb. gibi yayınlar Okul Müdürlüğü tarafından imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır. Hiçbir öğrenci, yönetimin onaylamadığı bir yazıyı ya da afişi panolara asamaz.
 6. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin Okul Müdürünün izni olmadan okulda reklamı yapılamaz ve biletleri satılamaz.
 7. Okul Öğrenci Meclisi seçimi ve Meclisin tüm etkinlikleri yönetmeliklere ve Okul Müdürlüğünce belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülür.
 8. Okulda, kantinde, kafeteryada, okul bahçesinde/çevresinde tütün ve tütün mamülleri kesinlikle kullanılamaz.

 

SERVİS ARAÇLARININ KULLANIMIYLA İLGİLİ KURALLAR

Okula gelmek için okul servislerini kullanan öğrencilerimiz:

 1. Servis aracını bekletmezler. “Servis bekletilmez servis beklenir” ilkesine uyulur.
 2. Araç içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmazlar, konuşmalar yapmazlar.
 3. Araç içinde ayakta durmazlar, araç kapılarını açmazlar ve pencerelerden dışarı sarkmazlar.
 4. Ulaşım sırasında küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar. Davranışlarında genel görgü kurallarına uyarlar.
 5. Ulaşımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin ve okul idaresinin bilgisi dışında farklı servis kullanmazlar.
 6. Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım yapmak isteyen öğrencilerin konuyla ilgili veli dilekçelerini okul müdürlüğüne onaylatmaları zorunludur.

KILIK KIYAFET KURALLARI

Öğrenciler yönetimce(İlgili Yönetmeliğe göre) belirlenmiş okul kıyafetini giymek zorundadırlar. (Kız Erkek tüm Öğrenciler Siyah Pantolon ve Beyaz ya da Siyah yakalı tişört giyecektir. Göğüs armaları okuldan temin edilecektir.)

 1. a) Erkek öğrenciler gerekliyse her sabah sakal trası olmak zorundadırlar. Jöleye izin verilmez.

b)Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb aksesuar takamazlar.

 1. c) Okul ve sınıf içerisinde kaşkol ile dolaşmak, sınıfta manto, kaban vs. bir sokak giysisi ile oturmak yasaktır.
 2. d) Kız öğrenciler makyaj yapamaz saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar. Renkli lens takamazlar.
 3. e) Öğrenciler beden eğitimi derslerine spor kıyafeti ile katılırlar. Spor kıyafeti ancak beden eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında giyilir.
 4. f) Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti giyinme odasında çıkarılır.

Okul Kıyafetlerimiz için armaları Okulumuzdan tedarik edebilirsiniz.

Bilim Kültür Eğitim Kurumları Bilgili ve Kültürlü nesiller yetiştirir.

 

 

 

 

Bahçelievler Mah. Şevket Dağ Sk.No:14        E-posta                  :bilimkultur@gmail.com

34180 Haznedar- Bahçelievler/İstanbul        İnt.Adresi             :www.bilimkultur.com.tr

Tel   :(0212)555 8590/ 0212 4411551          Mobil Whatsapp :(0553)452 47 58

www.facebook.com/bilimkultur                      www.instagram.com/bilimkultur

Leave a comment