0212 441 15 51 - 0553 452 47 58

Akşam Lisesi – Genel Bilgi

SİZDE LİSE MEZUNU OLABİLİRSİNİZ
AKŞAM LİSESİ BAŞVURU KOŞULLARI
AKŞAM LİSESİ

Neden akşam lisesi ?

Diploma ve kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan akşam liselerinin en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başlamasıdır. Herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış herkese lise mezuniyeti imkanı sağlayan akşam lisesi, üniversite tahsili düşünen öğrenciler için düşük sınıf mevcutlarıyla öğretmenlerden daha fazla yararlanma olanağı sunuyor.

Kimler başvurabilir?

* İlköğretim okulu mezunları.
* Lise eğitimine başlayamamış olanlar.
* Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar.
* Lise okuma hakkı süresini doldurmuş olanlar.
* Lise son sınıfta beklemeli olanlar.
* Açık Öğretim Lisesinden ayrılanlar. (0-42 kredililer Lise 1 ,42-84 kredililer Lise 2 e, 84-126 kredililer ise Lise 3 ,126 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4 kayıt edilirler) NOT: AÖL mezuniyet kredisi MEB tarafından 2020 yılında 170’e düşürülmüştür. Bu sebeple AÖL öğrencileri sahip oldukları kredilerin sınıfları değişmiştir.
* Meslek liselerinden ayrılanlar okulumuza kayıt yaptırabilirler

Kayıtta istenen belgeler

a) Öğrenim belgesinin aslı,
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus cüzdanı örneği,
d) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge,
e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi.

Askerlik Tecili
Kayıt tarihinde askerlikle ilgili bir sorunu olmayanların okulumuza kaydı yapılmakta, öğrenim süreci içerisinde okulumuz tarafından düzenlenen EK C 2 Belgelerinin askerlik şubesine ulaştırılması ile öğrencilerimizin askerlik tecili, ilgili şubelerince yapılmaktadır.

Kim hangi sınıfa kayıt olabilir ?

Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde; a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması halinde,okulun bu krediye denk olan sınıfına, b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen sınıflara kayıtları yapılır. Açık Öğretim Lisesi’den ayrılanlar.(0-42 kredililer Lise 1 ,42-84 kredililer Lise 2 e, 84-126 kredililer ise Lise 3 ,126 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4 kayıt edilirler) NOT: AÖL mezuniyet kredisi MEB tarafından 2020 yılında 170’e düşürülmüştür. Bu sebeple AÖL öğrencileri sahip oldukları kredilerin sınıfları değişmiştir.

Sık sorulan sorular …

Özel Akşam liselerinin açılış amacı nedir ?

Bu okulların amacı, gündüz orta öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim-öğretim imkanı sağlamaktır.

Kayıt için hangi belgeler gereklidir?

Diploma veya öğrenim belgesi (tasdikname)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah
Terhis belgesi fotokopisi (askerliği yapanlar için)
Askeriyeden izin belgesi (askerlik çağında olanlar için)
5 adet fotoğraf

Özel akşam liselerinde kimler okuyabilir ?

* İlköğretim okulu mezunları.
* Lise eğitimine başlayamamış olanlar.
* Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar.
* Lise okuma hakkı süresini doldurmuş olanlar.
* Lise son sınıfta beklemeli olanlar.
* Açık Öğretim Lisesinden ayrılanlar. (0-47 kredililer Lise 1, 48-95 kredililer Lise 2 ye, 96-144 kredililer ise Lise 3, 144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4 kayıt edilirler)
* Meslek liselerinden ayrılanlar da okulumuza kayıt yaptırabilirler.

Özel Akşam Lisesinde okuyan ve askerlik çağına girenlerin tecil durumları hakkında bilgi verir misiniz?

Askerlik çağına giren öğrencilerin tecil işlemleri için askerlik şubelerine belge göndermekte ve tecil işlemleri diğer liselerde olduğu gibi yapılmaktadır.

Özel akşam liselerinin gündüz öğretim yapan diğer liselerden farklı ve benzer yanları nedir?

Farklı yanları: Resmi orta öğretim kurumlarında ikinci defa sınıf tekrarı yaptığı için okuma hakkı olmayan öğrenciler özel akşam liselerinde öğrenim görebilirler.Özel akşam liselerine kayıtlarda yaş sınırlaması yoktur. Her yaştaki, insan kayıt yaptırabilir.
Benzer yanları: Resmi orta öğretim kurumlarında uygulanan müfredat, sınıf geçme, devam-devamsızlık, disiplin gibi mevzuat aynen özel akşam liselerinde de uygulanmaktadır.

Açıköğretim lisesinden özel akşam liselerine geçiş hakkında bilgi verir misiniz?

Açık öğretim lisesinden tasdiknamesini alanlar kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler.
AÖL’den tasdiknamelerini alıp kayıt yaptırmaları gerekir.
Okulumuz genel lise statüsünde olup liselerin 4 yıllık sistemine göre öğrenci almaktadır. Ve öğrenim süresi 4 Yıldır. Öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren yeteneklerine göre; Sosyal Bilimler. Sayısal ve Türkçe Matematik alanlarına yönlendirilmektedirler.

Akşam liselerinde hangi dersler verilmektedir ?

Akşam liselerinde bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve programlar çerçevesinde, Yabancı Dil İngilizce, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Psikoloji,Sosyoloji, Mantık gibi dersler ve ayrıca tasdikname de yazılı olan Lise 2. ve 3.sınıfların dersleri okutulmaktadır.

Özel akşam liselerinde yaş sınırlaması var mı?

Özel akşam liselerinde üst yaş sınırlaması yoktur. Kayıt şartlarını taşıyan her yaştaki kişi kayıt yaptırabilir.(18 Yaşını bitirmeyen adayların gündüz okullarında eğitim haklarının bitmiş olması gerekmektedir.)

Özel akşam liselerinden mezun olan öğrencilerle diğer liselerden mezun olanların diplomalarında ve üniversiteye girişlerinde bir fark var mı?

Diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Diğer liseden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse özel akşam liselerinden mezun olan öğrenciler de o haklara sahiptir.

Özel akşam liselerinde derslerin başlama saatleri hakkında bilgi verir misiniz?

Derslere çalışma saati bitiminde başlanması esastır. Çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi-pazar günleri hatta gündüz de öğrenci bulunması halinde öğretim yapılabilir. Kurumumuzda hafta içi her gün dersler saat 17:00’da başlamaktadır.

Ne zaman kayıt olabilirim ?

Açık Öğretim Lisesinde okuyanlar Ağustos ve Eylül ayları içerisinde tasdiknamelerini alarak kayıt yaptırabilirler.Gündüz lise eğitimine devam ederken tasdiknamesini alarak ayrılan öğrenciler hemen kayıtlarını yaptırabilirler.

Özel akşam lisesinden diğer liselere nakil yapılabilir mi?

Özel akşam liselerine kayıt yapan öğrenciler gündüz öğretim yapan diğer liselere nakil yapamazlar.

Özel akşam lisesinden mezun olan öğrenciler ÜNİVERSİTE SINAVINA girebilirler mi?

Özel akşam liselerinden sınıf mevcutları diğer liseler kadar yoğun olmadığından öğrencilerin öğretmenlerden yararlanma olanağı daha fazladır. Öğrencilerin üniversiteye girme şansları daha fazladır.

Gündüz öğrenim yapan bir orta öğretim kurumundan ayrıldım. Akşam lisesinden hangi sınıfta devam edebilirim?

Ayrıldığımız kurum tarafından düzenlenen tasdiknamenizde belirtilen sınıfa kaydınız yapılır.

1999yılı lise 1. sınıf terk öğrencisiyim. 3 yıllık sistemde mi yoksa 4 yıllık sistemde mi öğrenci olurum?

2004-2005 öğretim yılı itibari ile 9.sınıf seviyesinde olan tüm öğrenciler 4 yıllık sisteme tabidirler.

Meslek lisesi bölümünde 147 kredim var. Ancak mezun olamadım. Genel liseye geçiş yaptığımda mezun olabilir miyim?

Farklı türdeki bir ortaöğretim kurumundan genel liseye geçiş yapan öğrenci, mezun olabilmek için yeteri kadar kredi almış olsa bile, liseye bir dönem daha devam etmek zorundadır.